سیم و کابل راد افشان

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان
کابل 0/75*21780000نایلون 0/50*2990000
کابل1*22210000نایلون0/75*21400000
کابل1/5*23080000نایلون1*21780000
کابل2/5*24870000نابلون 1/5*22430000
کابل4*27260000نایلون2/5*23920000
کابل6*21090000سیم0/75 افشان620000
کابل1*33120000سیم افشان760000
کابل1/5*34400000سیم 1/5 افشان1088000
کابل2/5*37020000سیم2/5 افشان1632000
کابل4*310800000سیم 4 افشان2720000
کابل6*315500000سیم 6 افشان4080000
کابل 1*43940000سیم 10 افشان6800000
کابل1/5*45810000سیم 16 افشان10500000
کابل2/5*48950000کوئری1*43400000
کابل2/5*48950000کوئری1*43400000
کابل4*414060000کوئری1/5*45080000
کابل6*420510000کوئری1*54480000
کابل10*4337000کوئری1/5*56140000
کابل1/5*57130000کابل 6*2 خشک112500

 

 

مرتب‌سازی با :
مشاهده: